audiologija


audiologija
f med audiology
* * *
• audiology

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • audiologija — audiològija ž DEFINICIJA med. dio medicinske znanosti, znanost o sluhu ETIMOLOGIJA audio + logija …   Hrvatski jezični portal

  • audiolog — audiòlog m <N mn ozi> DEFINICIJA onaj kome je audiologija struka ETIMOLOGIJA vidi audiologija …   Hrvatski jezični portal

  • audi- — audio DEFINICIJA kao prvi dio riječi označuje da se ono što se kazuje u drugom dijelu odnosi na sluh, slušnost, čujnost i sl. [audiologija; audiovizualan] ETIMOLOGIJA lat. audire: čuti, slušati …   Hrvatski jezični portal